bilgisayar1
bilgisayar2

Program Tanımı

Bilgisayar Programcılığı onlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır. Tüm Bilgisayar alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel fen ve matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin laboratuar imkanlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversite sınavında gerekli puanı almak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesi.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: A.Ü. Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, herbir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Bilgi İşlem Merkezleri, Kamu kuruluşları, Yazılım Geliştirme Merkezleri, Bilgisayar Kursları, Vekil Öğretmenlik, Özel Sektör Bilgisayar Teknik Servisleri,

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler.